leeyahay maqaal dul qaamuus

Af soomaali

wax ka badal

qaamuus