leeyahay maqaal dul madow

Af soomaali wax ka badal

Magac wax ka badal

madow

Tarjumaad wax ka badal