asturiyaan wax ka badal

Magac wax ka badal

dos

laba

Af isbaanish wax ka badal

Magac wax ka badal

dos

laba