Lifaaq waa sheey wax laagu lifaaqo, sida qoraal oo sawir ama dokuminti lasoo raaci iwm. Lifaaq waa tusaha ama sheegaha wax la raaciyey wixii hore wixii ka maqanaa.